Welkom

Het vierde Middeleeuwen Symposium richt zich op de dynamische verhoudingen tussen steden, adel en vorsten in de 15de eeuw. Directe aanleiding is de verbondsbrief van 1418 waarmee Gelderse adel en steden inspraak eisten in de opvolgingskwestie rond hertog Reinoud en hertogin Maria van Gelre. Het hertogelijk paar kon deze inmenging niet waarderen, maar na het overlijden van haar man werd Maria geconfronteerd met een nieuwe realiteit.

Ook elders in de Nederlanden veranderden de verhoudingen en dat uitte zich niet alleen in bestuurlijke of militaire perikelen. De ambities en tradities van de betrokken partijen werden ook in culturele en sociale vorm gegoten, zoals protestliederen, praalgraven of riddertoernooien. Daarnaast ontstonden nieuwe financiële relaties tussen bestuurders en de burgerlijke elite. De Bourgondische invloed is daarbij onmiskenbaar, zowel in het territorium van deze nieuwe landsheren als in de gewesten die zich tegen hen verweerden. In de Late Middeleeuwen werd zodoende volop ‘geëxperimenteerd’ met staatsvorming en bestuur. De relicten daarvan treffen we om ons heen nog aan in architectuur, kunst en landschap, maar ook in het huidig politieke bestel.

Tijdens het symposium treedt een 7-tal sprekers aan. Zij zijn allen verbonden aan Nederlandse en Vlaamse universiteiten en zullen vertellen over actueel onderzoek naar bestuur en cultuur in de laat-middeleeuwse Nederlanden. Daarnaast is in de Walburgiskerk een tentoonstelling ingericht over de Verbondsbrief van 1418, inclusief originele archiefstukken.

Met dit thema sluit het Middeleeuwen Symposium 2018 aan bij de tentoonstelling ‘Ik, Maria van Gelre’ die in het najaar start in het Valkhof Museum Nijmegen. Dagvoorzitter is Prof.Dr. Johan Oosterman, verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen en medeorganisator van deze tentoonstelling.

logos2018hor

Advertenties