Vooraankondiging

De Hanze spreekt blijvend tot de verbeelding door haar combinatie van solidariteit, daadkracht en ondernemerschap, zeker nu in Europa wordt gezocht naar pragmatische vormen van samenwerking. Maar hoe werkte de Hanze precies? Het Middeleeuwen Symposium 2017 biedt nieuwe inzichten in deze belangengemeenschap van steden en kooplieden.

De Hanze was niet een uitgekristalliseerd bestuursorgaan, maar een open gemeenschap van kooplieden en steden, die daadkracht toonde wanneer dat nodig werd geacht. De veelheid aan regionale en politieke belangen zorgde echter ook vaak voor verdeeldheid. Al in de beginfase van de Hanze speelden Nederlandse steden op natuurlijke wijze een rol in het economisch systeem van havens, stapelplaatsen jaarmarkten. De geografisch gunstige ligging ten opzichte van het Rijnland en Vlaanderen maakte deze steden tot logische schakels in de economische kringloop tussen Noord- en Oostzee.

Het Middeleeuwen Symposium 2017 laat 6 jonge onderzoekers aan het woord en verkent letterlijk en figuurlijk de grenzen van de Hanze: Wat deden Hamburgse en Bremense kooplieden in IJsland? Hoe borgden kooplieden hun samenwerking in het buitenland en wat gebeurde er wanneer de solidariteit verdampte? Hoe moest Brugge haar schijnbaar onbegrensde groei logistiek in goede banen leiden? Maar ook: hoe losten steden hun financiële problemen op als de grenzen van de groei waren bereikt?

Gezien het internationale karakter van de Hanze nemen dit jaar 3 sprekers deel namens buitenlandse instituten. Hun voordrachten zijn in het Nederlands.