Inleiding

De Late Middeleeuwen vormen een fascinerende en dynamische periode die soms verrassende parallellen vertoont met onze huidige tijd. Het Middeleeuwen-Symposium besteedt dit jaar aandacht aan die dynamiek, waarbij niet alleen de grote ontwikkelingen aan bod komen. Het programma biedt ook interessante doorkijkjes in de persoonlijke belevenissen en beleving van de middeleeuwse mens.

De periode 1200-1500 was de tijd van de groeiende kapitaalmarkten en economische netwerken. De Hanze droeg bij aan stedelijke welvaart en macht in NW-Europa. Steden vormden een bron van economische en sociale innovatie, maar hadden ook te kampen met onrust, vervuiling en ziekte. Bestuurders erkenden daarom het belang van investeringen in veiligheid, zorg en hygiëne. De stad bood tevens kansen voor individuele ontplooiing en geloofsbeleving, waarbij de toegenomen geletterdheid een belangrijke rol speelde. Voor hun zielenheil verlieten ook veel mensen hun stad om op pelgrimage te gaan. Soms speelden daarbij andere motieven een rol; nieuwsgierigheid blijkt van alle tijden. Tegenover het groeiende stedelijke en burgerlijke zelfbewustzijn stond de toenemende machtsconcentratie in het landsbestuur. Dit resulteerde in complexe politieke en dynastieke allianties, maar ook in steeds grotere militaire conflicten.

Het Middeleeuwen Symposium 2016 stelt deze dynamische ontwikkelingen centraal en biedt een gevarieerd programma met jonge onderzoekers die vertellen over hun recente ontdekkingen. 

partners2016